Tuesday, September 10, 2013

ประกันภัยรถแท็กซี่ ชั้น3 รวม พรบ. ราคาถูก ผ่อนได้ ไม่มีดอกเบี้ย

ประกันภัยรถแท็กซี่  ชั้น.3 รวม พรบ. แล้วครับ 
เฉี่ยวชน ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (ไม่มีค่า Excess ครับ)
ซื้อเงินสด ลดราคา ผ่อนก็ได้ครับ   

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาขน)

เอกสารที่ต้องใช้   (ถ่ายรูปเอกสาร ส่งทาง Line ก็ได้ครับ)
-รถแท็กซี่ เขียว-เหลือง ซื้อประกันภัยทุกบริษัทฯ ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ + สำเนาบัตรประชาชน 
(สำเนาบัตรของผู้ที่มีชื่อในสำเนาทะเบียนรถ ครับ)
*ถ้าซื้อรถต่อจากคนอื่นมา แต่ยังไม่ได้โอน ก็เพิ่มสำเนาสัญญาซื้อขาย+สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่มีชื่อในสัญญาซื้อขาย ครับ (เท่านี้ประกันภัย และ พรบ. ก็จะออกมาเป็นชื่อของท่านครับ)

-รถแท็กซี่ สหกรณ์ ซื้อประกันภัยของ บ.กมล , บ.สินทรัพย์ ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ+สำเนาบัตรประชาชนของคนซื้อประกันภัย ครับ
*รถสหกรณ์สนใจซื้อประกันภัยของ บ.ไทยศรี ต้องเพิ่มสำเนาหนังสือเข้าร่วมสหกรณ์ ครับ*บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
-ไม่เคลม ปีหน้าเงินสด ลดเหลือ 7,350บาท
-กรณีต้องการสำเนาประกันภัย,พรบ. ด่วน : สั่งซื้อประกันภัยวันนี้เวลาไหน สามารถขอรับสำเนาประกันภัย,พรบ.อย่างช้า วันรุ่งขึ้นในเวลาเดียวกัน (ยกเว้นวันหยุด)
-ประกันภัยตัวจริง ใช้เวลาประมาณ3-4วันจึงจะเริ่มจัดส่งให้ท่านได้ครับ
-รถแท็กซี่เขียว-เหลือง ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่
-รถแท็กซี่สหกรณ์ สนใจทำบริษัทฯนี้ ต้องระบุคนขับ ระบุได้ไม่เกิน2ท่านครับ  (รถแท็กซี่ของบริษัทต่าง ไม่ได้ขายครับ)
-กรณีรถของท่านเคยซื้อประกันภัยบริษัท ไทยศรี จากนายหน้าท่านอื่นมาก่อน 
ต้องรอเวลา 8วัน นับจากวันที่ประกันภัยเดิมหมดอายุ จึงจะได้สำเนากรมธรรม์ครับ
(แต่ความคุ้มครองมีต่อเนื่องจากประกันภัยเดิมครับ เกิดอุบัติเหตุเรียกบริการได้ตามปรกติครับ)
-และหากท่านเกรงว่าถ้ารอ 8วัน แล้วจะไปต่อภาษีไม่ทัน กรุณาใช้สำเนาประกัน และพรบ. เดิมที่ยังไม่หมดอายุ ถ่ายสำเนาแล้วสามารถนำไปใช้ต่อภาษีได้ครับ


*บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
-ไม่เคลม ปีหน้าราคาเดิม (ไม่มีส่วนลด) 
-กรณีต้องการสำเนาประกันภัย, พรบ. ด่วน : สั่งซื้อประกันภัยวันนี้ก่อน 14.00น. พรุ่งนี้ได้รับสำเนาประกัน, พรบ. ประมาณ 16.00น. ครับ (*ยกเว้นวันหยุด)
-กรมธรรม์ตัวจริงต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 วันครับ จึงจะเริ่มจัดส่งให้ท่านได้
-รถแท็กซี่ทุกสี : ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่
-กรณีรถของท่าน เคยซื้อประกันภัยบริษัท สินทรัพย์ มาก่อนโดยผ่านนายหน้าชื่อ บริษัท ธุรกิจมั่นคง จำกัด เราไม่สามารถขายให้ท่านได้ครับ 
     เว้นแต่รถของท่านขาดต่ออายุประกันเกิน 2เดือน หรือสนใจเปลี่ยนไปใช้ประกันภัยบริษัทอื่นครับ


*บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
-ไม่เคลม ปีหน้าราคาเดิม (ไม่มีส่วนลด)
-กรณีต้องการสำเนาประกันภัย,พรบ.ด่วน : สั่งซื้อประกันภัยวันนี้เวลาไหน วันรุ่งขึ้นได้สำเนาประกัน, พรบ. ในเวลาเดียวกันครับ (*ยกเว้นวันหยุด)
-กรมธรรม์ประกันภัย+พรบ.ตัวจริง ใช้เวลาประมาณ 3-4จึงเริ่มจัดส่งให้ท่านได้ครับ
-รถแท็กซี่ทุกสี : ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่ครับ
-รถแท็กซี่สหกรณ์ปทุมวัน , สหกรณ์สหมิตร ต้องซื้อประกันภัยที่สหกรณ์ของท่านเท่านั้นครับ

*ควรซื้อประกันภัยเมื่อไหร่ดี : ควรซื้อล่วงหน้าก่อนประกันเดิมหมดอายุ 3-5วันครับ 
*กรณีต้องการให้ประกันคุ้มครองด่วน : ส่งเอกสาร+เงินมัดจำ ไม่เกิน 1ชั่วโมง คุ้มครองได้ทันทีครับ  
(ในวันทำการ เวลาตั้งแต่ 9.00-12.00 และ 13.00-16.00น.ครับ ) 
(ถ้าส่งเรื่องหลังเวลา 16.00น.ความคุ้มครองอาจต้องเลื่อนไปคุ้มครองวันถัดไปครับ
*ระยะเวลาในการออกสำเนาประกัน,พรบ. หรือประกัน,พรบ.ตัวจริง ของแต่ละบริษัทฯประกันภัยที่ระบุไว้ อาจได้เร็วหรือช้ากว่านั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของเจ้าหน้าที่บริษัทฯประกันภัย ในขณะนั้นครับประกันภัยรถแท็กซี่ชั้น2 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) รวม พรบ.แล้วครับ 


วิธีการสั่งซื้อประกันภัย
-กรณีซื้อแบบเงินสด 
    มั่นใจด้วยการโอนเงินเข้า บริษัทประกันภัย ที่ท่านเลือกโดยตรง   เขียนเลขทะเบียนรถ..วันที่ต้องการให้ประกัน , พรบ. เริ่มคุ้มครอง...และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน ลงในใบโอนเงิน (ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ครับ) แล้วส่งหลักฐานใบโอนเงินให้ผม  
(ถ่ายรูปส่งทาง Line , Fax หรือ E-mail  ก็ได้ครับ)   

 
*กรมธรรม์ประกันภัย+พรบ.ตัวจริง จะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจากบริษัทประกันภัย ถึงท่านโดยตรงตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งครับ  
*ท่านสามารถขอสำเนา ประกันภัย, พรบ. ก่อนที่จะได้รับประกันภัย , พรบ.ตัวจริงครับ 


-กรณีซื้อประกันภัย แบบเงินผ่อน     (งวดละ 30วันครับ)
 -มัดจำอย่างต่ำ 2,000บาท เข้าบัญชี 1ใน5ธนาคารของ "เติมศักดิ์ ศรีไตรรัตน์" (5ธนาคารด้านล่างนี้ครับ) ส่วนที่เหลือของงวดแรก ชำระเมื่อนัดท่านรับสำเนาประกันภัย+พรบ. พร้อมทำสัญญาครับ  (หากต้องใช้ต่อภาษี นัดให้ไปส่งที่ กรมขนส่งฯ ก็ได้ครับ)
(ประหยัดเวลากว่า สำหรับท่านที่มี Line , Fax , e-mail  หากท่านส่งเอกสาร+เงินมัดจำ แล้วค่อยมาครั้งเดียววันนัดทำสัญญาครับ )
-งวดต่อไป (อีก30วันจากวันสั่งซื้อ)  
ชำระผ่านธนาคาร หรือชำระด้วยเงินสด ณ.ที่ทำการของผู้ขาย ก็ได้ครับ
-งวดสุดท้าย ชำระผ่านธนาคาร แล้วผู้ขายส่งประกันภัย+พรบ. ตัวจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือจะชำระด้วยเงินสด พร้อมรับประกันภัย+พรบ.ตัวจริง ณ.ที่ทำการของผู้ขาย   หรือนัดรับในเขตพื้นที่ เขตลาดพร้าว , เขตบางเขน ก็ได้ครับ

ที่ทำการ บ้านเลขที่ 15 ซอย.ลาดปลาเค้า33 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230     (ใกล้แยก ถนนเกษตรนวมินทร์ ตัด ถนนลาดปลาเค้า......ฝั่งวังหิน)


เติมศักดิ์ ศรีไตรรัตน์ (ต้น) 
ใบอนุญาตนายหน้าขายประกันภัย เลขที่ 5504016074
โทร.086-784-3021          แฟกซ์.02-116-0911 
e-mail : ton00067@gmail.com        Line ID: 0867843021


ตรวจสอบนายหน้ารายนี้  "คลิ๊กที่นี่"
คลิ๊กที่ช่อง นายหน้าประกันวินาศภัย แล้วใส่ชื่อ-นามสกุล-หมายเลขบัตร แล้วกด "ค้นหา"


ได้รับหนังสือมอบอำนาจโดยตรง จากบริษัทประกันภัยฯ ให้สามารถรับเบี้ยได้ (ตามกฏหมาย)