Tuesday, September 10, 2013

ประกันภัยรถแท็กซี่ ชั้น3 รวม พรบ. ราคาถูก ผ่อนได้ ไม่มีดอกเบี้ย

ประกันภัยรถแท็กซี่  ชั้น.3 รวม พรบ. แล้วครับ 
เฉี่ยวชน ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (ไม่มีค่า Excess ครับ)
ซื้อเงินสด ลดราคา ผ่อนก็ได้ครับ   

โปรโมชั่นพิเศษ! "เงินสด" ลดจากราคาป้าย อีก 150บาท
-งานใหม่ บ.ไทยศรี , บ.เจ้าพระยา 
-งานใหม่+ต่ออายุ บ.กมล  
เอกสารที่ต้องใช้   (ถ่ายรูปเอกสาร ส่งทาง Line ก็ได้ครับ)
-รถแท็กซี่ เขียว-เหลือง ซื้อประกันภัยทุกบริษัทฯ ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ + สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาบัตรของผู้ที่มีชื่อในสำเนาทะเบียนรถ ครับ)
*ถ้าซื้อรถต่อจากคนอื่นมา แต่ยังไม่ได้โอน ก็เพิ่มสำเนาสัญญาซื้อขาย+สำเนาบัตรประชาชนของคนชื้อ ครับ (เท่านี้ประกันภัย และ พรบ. ก็จะออกมาเป็นชื่อของท่านครับ)
-รถแท็กซี่ สหกรณ์ ซื้อประกันภัยของ บ.กมล , บ.สินทรัพย์ ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ+สำเนาบัตรประชาชนของคนซื้อประกันภัย ครับ
*รถสหกรณ์สนใจซื้อประกันภัยของ บ.ไทยศรี ต้องเพิ่มสำเนาหนังสือเข้าร่วมสหกรณ์+สำเนาใบขับขี่ (ระบุได้ไม่เกิน2 คน ครับ)*บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
-ไม่เคลม ปีหน้าเงินสด ลดเหลือ 7,350บาท
-กรณีต้องการสำเนาประกันภัย,พรบ. ด่วน : สั่งซื้อประกันภัยวันนี้เวลาไหน สามารถขอรับสำเนาประกันภัย, พรบ. อย่างช้า วันรุ่งขึ้นในเวลาเดียวกัน (ยกเว้นวันหยุด)
-ประกันภัยตัวจริง ใช้เวลาประมาณ3-4วันจึงจะส่งถึงบ้านท่านครับ
-รถแท็กซี่เขียว-เหลือง  ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ+สำเนาบัตรประชาชน  "ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่ ครับ"
-รถแท็กซี่สหกรณ์ สนใจทำบริษัทฯนี้ ต้องมีสำเนาหนังสือเข้าร่วมสหกรณ์ และต้องระบุคนขับ  ระบุได้ไม่เกิน 2ท่านครับ 
*กรณีรถของท่านเคยซื้อประกันภัยบริษัท ไทยศรี จากนายหน้าท่านอื่นมาก่อน 
ต้องรอเวลา 8วัน นับจากวันที่ประกันภัยเดิมหมดอายุ จึงจะได้สำเนากรมธรรม์ครับ
(แต่ความคุ้มครองมีต่อเนื่องจากประกันภัยเดิมครับ เกิดอุบัติเหตุเรียกบริการได้ตามปรกติครับ)
-และหากท่านเกรงว่าถ้ารอ 8วัน แล้วจะไปต่อภาษีไม่ทัน กรุณาใช้สำเนาประกัน และพรบ. เดิมที่ยังไม่หมดอายุ ถ่ายสำเนาแล้วสามารถนำไปใช้ต่อภาษีได้ครับ

*บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
-ไม่เคลม ปีหน้าเงินสด ลดเหลือ 7,450บาท
-กรมธรรม์ตัวจริง "ประมาณ2-3ชั่วโมง รอรับได้เลยครับ" 
จันทร์-เสาร์ เวลางาน 9.00-15.00น. (ไม่รวมพักเที่ยงครับ)
-รถแท็กซี่ทุกสี : ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ + สำเนาบัตรประชาชน + ต้องระบุผู้ขับขี่ (ระบุได้ 2ท่านครับ) 
*กรณีรถของท่าน เดิมใช้ประกันชั้น1,2 ของ บ.เจ้าพระยาอยู่แล้ว ต้องรอให้ประกันหมดอายุไปแล้ว 1วันจึงจะสมารถออกกรมธรรม์ได้ครับ

*บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
-ไม่เคลม ปีหน้าราคาเดิม (ไม่มีส่วนลด) 
-กรมธรรม์ตัวจริง "ประมาณ2-3ชั่วโมง รอรับได้เลยครับ" 
จันทร์-ศุกร์ เวลางาน 9.00-15.00น. (ไม่รวมพักเที่ยงครับ) 
-รถแท็กซี่ทุกสี :  ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ+สำเนาบัตรประชาชน  "ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่ ครับ"
*กรณีรถของท่าน เดิมใช้ประกันภัยของ สินทรัพย์ อยู่แล้ว โดยผ่านนายหน้าท่านอื่น ต้องรอให้ประกันเดิมหมดอายุไปแล้ว 1วัน จึงจะออกกรมธรรม์ได้ครับ
*กรณีประกันเดิมซื้อผ่านตัวแทน บ.ธุรกิจมั่นคง ต้องรอให้หมดอายุไปแล้ว 5วัน จึงจะออกกรมธรรม์ได้ครับ 

*บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
-ไม่เคลม ปีหน้าราคาเดิม (ไม่มีส่วนลด)
-กรณีต้องการสำเนาประกันภัย,พรบ. ด่วน : สั่งซื้อประกันภัยวันนี้เวลาไหน วันรุ่งขึ้นได้สำเนาประกัน, พรบ. ในเวลาเดียวกันครับ (*ยกเว้นวันหยุด)
-กรมธรรม์ประกันภัย+พรบ.ตัวจริง ใช้เวลาประมาณ 3-4วันจึงส่งถึงท่านได้ครับ
-รถแท็กซี่ทุกสี : ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ+สำเนาบัตรประชาชน  "ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่ ครับ"
-รถแท็กซี่สหกรณ์ปทุมวัน   ถ้าท่านได้เล่มทะเบียนแล้ว ซื้อที่ผมได้ครับ
แต่ถ้ายังไม่ได้เล่มทะเบียนต้องซื้อที่สหกรณ์ของท่านเท่านั้นครับ

*ควรซื้อประกันภัยเมื่อไหร่ดี : ควรซื้อล่วงหน้าก่อนประกันเดิมหมดอายุ 3-5วันครับ 
*กรณีต้องการให้ประกันคุ้มครองด่วน : ส่งเอกสาร+เงินมัดจำ ไม่เกิน 2ชั่วโมง คุ้มครองได้ทันทีครับ  
(ในวันทำการ เวลาตั้งแต่ 9.00-12.00 และ 13.00-16.00น.ครับ ) 
(ถ้าส่งเรื่องหลังเวลา 16.00น.ความคุ้มครองอาจต้องเลื่อนไปคุ้มครองวันถัดไปครับ
*ระยะเวลาในการออกสำเนาประกัน,พรบ. หรือประกัน,พรบ.ตัวจริง ของแต่ละบริษัทฯประกันภัยที่ระบุไว้ อาจได้เร็วหรือช้ากว่านั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของเจ้าหน้าที่บริษัทฯประกันภัย ในขณะนั้นครับ

วิธีการสั่งซื้อประกันภัย
-กรณีซื้อแบบเงินสด 
    มั่นใจด้วยการโอนเงินเข้า บริษัทประกันภัย ที่ท่านเลือกโดยตรง   เขียนเลขทะเบียนรถ..วันที่ต้องการให้ประกัน , พรบ. เริ่มคุ้มครอง...และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน ลงในใบโอนเงิน (ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ครับ) แล้วส่งหลักฐานใบโอนเงินให้ผม  
*กรมธรรม์ประกันภัย+พรบ.ตัวจริง จะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจากบริษัทประกันภัย ถึงท่านโดยตรงตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งครับ  
*ท่านสามารถขอสำเนา ประกันภัย, พรบ. ก่อนที่จะได้รับประกันภัย , พรบ.ตัวจริงครับ 
(ถ่ายรูปส่งทาง Line , Fax หรือ E-mail  ก็ได้ครับ)   


 


-กรณีซื้อประกันภัย แบบเงินผ่อน    
 -มัดจำอย่างต่ำ 2,000บาท เข้าบัญชี 1ใน5ธนาคารของ "เติมศักดิ์ ศรีไตรรัตน์" (5ธนาคารด้านล่างนี้ครับ) ส่วนที่เหลือของงวดแรก ชำระเมื่อนัดท่านรับสำเนาประกันภัย+พรบ.(ภายใน 3วัน) พร้อมทำสัญญาครับ 
 (หากต้องใช้ต่อภาษี นัดให้ไปส่งที่ กรมขนส่งฯ ก็ได้ครับ เฉพาะเวลา 7.00-8.00น.)
(ประหยัดเวลากว่า สำหรับท่านที่มี Line , Fax , e-mail  หากท่านส่งเอกสาร+เงินมัดจำ แล้วค่อยมาครั้งเดียววันนัดทำสัญญาครับ )
-งวดต่อไป ชำระผ่านธนาคาร หรือชำระด้วยเงินสด ณ.ที่ทำการของผู้ขาย ก็ได้ครับ
-งวดสุดท้าย ชำระผ่านธนาคาร แล้วผู้ขายส่งประกันภัย+พรบ. ตัวจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือจะชำระด้วยเงินสด พร้อมรับประกันภัย+พรบ.ตัวจริง ณ.ที่ทำการของผู้ขาย   หรือนัดรับในเขตพื้นที่ เขตลาดพร้าว , เขตบางเขน ก็ได้ครับ

*โปรดอ่านเงื่อนไขในการผ่อนก่อนตัดสินใจซื้อ
งวดที่2=25วัน (นับจากวันสั่งซื้อ)  งวดที่3=30วัน (นับจากงวดที่2)

1.ผ่อนแบบทำสัญญา : สบายใจทั้งสองฝ่ายมีหลักฐานเป็นเอกสาร และยังได้สิทธิ์ขอเลื่อนวันชำระได้งวดละ 1ครั้งๆละไม่เกิน 3วัน โดยไม่มีค่าปรับใดๆทั้งสิ้นครับ (สำหรับบางท่าน ในบางจังหวะ 3วันนี้มีความหมายพอสมควรครับ)
2.ผ่อนแบบไม่ทำสัญญา : สำหรับท่านที่อยู่ไกล หรือไม่สะดวกในการเดินทางมาทำสัญญา เพิ่มเงินอีกเพียง 50บาท ผู้ขายจัดส่งสำเนาประกัน+พรบ. ทางไปรษณีย์ให้ท่านถึงบ้านเลยครับ เพียงแต่ท่านจะไม่ได้สิทธ์ขอเลื่อนวันชำระในแต่ละงวดครับ (วิธีนี้ท่านควรสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 4-6วันครับ)
*ถ้าเลือก บ.กมล ต้องมาทำสัญญาเท่านั้นครับ
*สำหรับท่านที่มี E-Mail ไม่ต้องเสีย 50บาทครับ ส่งให้ ฟรี! ปริ๊นออกมาใช้ได้เลยครับ

การผ่อน คือการที่ผู้ขาย ได้สำรองจ่ายเงินค่าประกัน+พรบ. ให้ไปก่อนครับ ผู้ขายจำเป็นต้องนำเงินค่างวดของท่านเพื่อไปหมุนจ่ายค่าประกัน+พรบ. ให้พี่ๆแท็กซี่ท่านอื่นๆต่อไปครับ ดังนั้นหากท่านชำระล่าช้า ท่านจะมี"ค่าเสียโอกาส"วันละ50บาทครับ และหากท่านไม่ชำระเกิน 3วัน ผู้ขายจำเป็นขอยกเลิกประกัน+พรบ. ของท่านโดยไม่คืนเงินที่ชำระมาแล้วครับ 
*แต่หากติดขัดเงินค่างวดจริงๆ เราคุยกันได้ครับ

ที่ทำการ บ้านเลขที่ 15 ซอย.ลาดปลาเค้า33 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230     (ใกล้แยก ถนนเกษตรนวมินทร์ ตัด ถนนลาดปลาเค้า......ฝั่งวังหิน)

ประกันภัยรถแท็กซี่ชั้น2 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) รวม พรบ.แล้วครับ 


ประกันภัยรถแท็กซี่ ป้ายแดง ชั้น1. (มีค่าเสียหายส่วนแรก) รวม พรบ.แล้วครับ 


เติมศักดิ์ ศรีไตรรัตน์ (ต้น) 
ใบอนุญาตนายหน้าขายประกันภัย เลขที่ 5504016074
โทร.086-784-3021          แฟกซ์.02-116-0911 
e-mail : ton00067@gmail.com        Line ID: 0867843021


ตรวจสอบนายหน้ารายนี้  "คลิ๊กที่นี่"
คลิ๊กที่ช่อง นายหน้าประกันวินาศภัย แล้วใส่ชื่อ-นามสกุล-หมายเลขบัตร แล้วกด "ค้นหา"


ได้รับหนังสือมอบอำนาจโดยตรง จากบริษัทประกันภัยฯ ให้สามารถรับเบี้ยได้ (ตามกฏหมาย)