Monday, December 3, 2018

ประกันภัยรถแท็กซี่ ชั้น3 รวม พรบ. ราคาถูก ผ่อนได้ ไม่มีดอกเบี้ย


ประกันภัยรถแท็กซี่  ชั้น.3 รวม พรบ. แล้วครับ 
เฉี่ยวชน ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (ไม่มีค่า Excess ครับ)
ราคารวม พรบ.แล้ว /ซื้อเงินสด ลดราคา ผ่อนก็ได้ครับ
*บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7ที่นั่งครับ
ราคาเต็ม 9,800บาท เงินสด ลดเหลือ 9,100บาท
ผ่อน 2งวด / 4,700x2 = 9,400บาท
ผ่อน 3งวด / 3,300+3,300+3,100 = 9,700บาท
-ไม่เคลม ปีหน้าเงินสด ลดเหลือ 7,700บาท
-กรณีต้องการสำเนาประกันภัย,พรบ. ด่วน : สั่งซื้อประกันภัยวันนี้เวลาไหน สามารถขอรับสำเนาประกันภัย, พรบ. อย่างช้า วันรุ่งขึ้นในเวลาเดียวกัน (ยกเว้นวันหยุด)
-ประกันภัยตัวจริง ใช้เวลาประมาณ3-4วันจึงจะส่งถึงบ้านท่านครับ
-รถแท็กซี่เขียว-เหลือง  ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ+สำเนาบัตรประชาชน  "ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่ ครับ"
-รถแท็กซี่สหกรณ์ สนใจทำบริษัทฯนี้ ต้องมีสำเนาหนังสือเข้าร่วมสหกรณ์ และต้องระบุคนขับ  ระบุได้ไม่เกิน 2ท่านครับ 
*กรณีรถของท่านเคยซื้อประกันภัยบริษัท ไทยศรี จากนายหน้าท่านอื่นมาก่อน 
ต้องรอเวลา 8วัน นับจากวันที่ประกันภัยเดิมหมดอายุ จึงจะได้สำเนากรมธรรม์ครับ
(แต่ความคุ้มครองมีต่อเนื่องจากประกันภัยเดิมครับ เกิดอุบัติเหตุเรียกบริการได้ตามปรกติครับ)
-และหากท่านเกรงว่าถ้ารอ 8วัน แล้วจะไปต่อภาษีไม่ทัน กรุณาใช้สำเนาประกัน และพรบ. เดิมที่ยังไม่หมดอายุ ถ่ายสำเนาแล้วสามารถนำไปใช้ต่อภาษีได้ครับ*บริษัท เจพีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5-7ที่นั่งราคาเดียวกัน
ราคาเต็ม 10,800บาท เงินสด ลดเหลือ 10,000บาท
ผ่อน 2งวด / 5,150x2 = 10,300บาท
ผ่อน 3งวด / 3,500+3,500+3,300 = 10,700บาท
-ลูกค้าเก่าไม่เคลม ปีหน้าราคาเดิม
-กรมธรรม์ตัวจริง "ประมาณ 1ชั่วโมง รอรับได้เลยครับ" 
จันทร์-ศุกร์ (ตลอดเวลา)  ถ้าวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนัตขัตฤกษ์ โทรนัดก่อนนะครับ
-รถแท็กซี่ทุกสี : ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ + สำเนาบัตรประชาชน  ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่ ครับ *บริษัท เอเซียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รถเขียว-เหลือง ราคาเต็ม 9,841บาท เงินสด ลดเหลือ 9,100บาท
ผ่อน 2งวด / 5,000+4,400 = 9,400บาท
ผ่อน 3งวด / 4,200+2,750+2,750 = 9,700บาท

รถสหกรณ์ ราคาเต็ม 11,941บาท เงินสด ลดเหลือ 10,900บาท
ผ่อน 2งวด / 5,700+5,600 = 11,300บาท
ผ่อน 3งวด / 5,000+3,350+3,350 = 11,700บาท
-ไม่เคลม ปีหน้าราคาเดิม (ไม่มีส่วนลด) 
-กรมธรรม์ตัวจริง "ประมาณ 1-2ชั่วโมงครับ"
-จันทร์-ศุกร์ (ตลอดเวลา)  ถ้าวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนัตขัตฤกษ์ โทรนัดก่อนนะครับ
-ประกันภัยตัวจริง ใช้เวลาประมาณ3-4วันจึงจะส่งถึงบ้านท่านครับ 
-รถแท็กซี่ทุกสี :  ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ+สำเนาบัตรประชาชน  "ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่ ครับ"*บริษัท LMG ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เขียว-เหลือง 5ที่นั่ง ราคาเต็ม 12,033บาท เงินสด ลดเหลือ 11,200บาท
ผ่อน 2งวด / 5,800+5,800 = 11,600บาท
ผ่อน 3งวด / 5,000+3,500+3,500 = 12,000บาท

สหกรณ์ 5ที่นั่ง ราคาเต็ม 14,182บาท เงินสด ลดเหลือ 13,200บาท
ผ่อน 2งวด / 6,800+6,800 = 13,600บาท
ผ่อน 3งวด / 5,800+4,100+4,100 = 14,000บาท
-ไม่เคลม ปีหน้าราคาเดิม (ไม่มีส่วนลด) 
-กรณีต้องการสำเนาประกันภัย,พรบ. ด่วน : สั่งซื้อประกันภัยวันนี้เวลาไหน สามารถขอรับสำเนาประกันภัย, พรบ. อย่างช้า วันรุ่งขึ้นในเวลาเดียวกัน (ยกเว้นเป็นวันหยุด)
-ประกันภัยตัวจริง ใช้เวลาประมาณ3-4วันจึงจะเริ่มส่งถึงบ้านท่านครับ 
-รถแท็กซี่ทุกสี :  ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ+สำเนาบัตรประชาชน  "ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่ ครับ"
*พิเศษ หากต้องการแบบ 7ที่นั่ง ก็มีขายครับ 


*บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รถทุกสีอายุ1-7ปี ราคาเต็ม 12,369บาท เงินสด ลดเหลือ 11,800บาท
ผ่อน 2งวด / 6,100+6,000 = 12,100บาท
ผ่อน 3งวด / 5,500+4,250+4,250 = 12,400บาท

รถทุกสีอายุ 8-9ปี ราคาเต็ม 12,273บาท เงินสด ลดเหลือ 11,700บาท
ผ่อน 2งวด / 6,000+6,000 = 12,000บาท
ผ่อน 3งวด / 5,300+3,500+3,500 = 12,300บาท
-ไม่เคลม ปีหน้าราคาเดิม (ไม่มีส่วนลด) 
-สำเนาประกัน, พรบ. ซื้อวันไหน ได้สำเนาวันรุ่งขึ้น (ยกเว้นวันหยุด)
-กรมธรรม์ตัวจริง "ประมาณ 3-4วันครับ"
-จันทร์-ศุกร์ (ตลอดเวลา)  ถ้าวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนัตขัตฤกษ์ โทรนัดก่อนนะครับ
-รถแท็กซี่ทุกสี :  ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ+สำเนาบัตรประชาชน  "ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่ ครับ"
-รถที่อายุ 8-12ปี จะมีค่าเสียหายส่วนแรก 1,000บาท(ต่อครั้ง)

-รถแท็กซี่ เขียว-เหลือง ซื้อประกันภัยทุกบริษัทฯ ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถ + สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาบัตรของผู้ที่มีชื่อในสำเนาทะเบียนรถ ครับ)
*ถ้าซื้อรถต่อจากคนอื่นมา แต่ยังไม่ได้โอน ก็เพิ่มสำเนาสัญญาซื้อขาย+สำเนาบัตรประชาชนของคนชื้อ ครับ (เท่านี้ประกันภัย และ พรบ. ก็จะออกมาเป็นชื่อของท่านครับ)


-รถสหกรณ์, นิติ สนใจซื้อประกันภัยของ บ.ไทยศรี ต้องเพิ่มสำเนาหนังสือเข้าร่วมสหกรณ์+สำเนาใบขับขี่ (ระบุได้ไม่เกิน2 คน ครับ)
*ควรซื้อประกันภัยเมื่อไหร่ดี : ควรซื้อล่วงหน้าก่อนประกันเดิมหมดอายุ 3-5วันครับ 
*กรณีต้องการให้ประกันคุ้มครองด่วน : ส่งเอกสาร+เงินมัดจำ ไม่เกิน 2ชั่วโมง คุ้มครองได้ทันทีครับ  
(ในวันทำการ เวลาตั้งแต่ 9.00-12.00 และ 13.00-16.00น.ครับ ) 

*ระยะเวลาในการออกสำเนาประกัน,พรบ. หรือประกัน,พรบ.ตัวจริง ของแต่ละบริษัทฯประกันภัยที่ระบุไว้ อาจได้เร็วหรือช้ากว่านั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของเจ้าหน้าที่บริษัทฯประกันภัย ในขณะนั้นครับ

วิธีการสั่งซื้อประกันภัย
-กรณีซื้อแบบเงินสด 
    "สำหรับท่านที่ไม่เคยซื้อกับผมมาก่อน" มั่นใจด้วยการโอนเงินเข้า บริษัทประกันภัย ที่ท่านเลือกโดยตรง  (เฉพาะ บมจ.ไทยศรี ,บมจ.ฟีนิกซ์)  เขียนเลขทะเบียนรถ..วันที่ต้องการให้ประกัน , พรบ. เริ่มคุ้มครอง...และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน ลงในใบโอนเงิน แล้วส่งหลักฐานใบโอนเงินให้ผม  ทาง line , fax , e-mail ได้ทั้งนั้นครับ
*กรมธรรม์ประกันภัย+พรบ.ตัวจริง จะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจากบริษัทประกันภัย ถึงท่านโดยตรงตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งครับ  
*ราคาส่วนลดในปีต่อไปของแต่ละบริษัทฯ เป็นราคาที่รวม พรบ. แล้ว และคุณลูกค้าต้องโอนเงินให้ผมนะครับ / ถ้าในปีที่ได้ส่วนลด แต่ท่านจะขอโอนให้บริษัทฯ ผมขอเพิ่ม 100บาทครับ (เพราะกว่าบริษัทฯจะคืนเงินให้ผมใช้เวลาประมาณ 2-3อาทิตย์ ครับ)
*ท่านสามารถขอสำเนา ประกันภัย, พรบ. ก่อนที่จะได้รับประกันภัย , พรบ.ตัวจริงครับ 
(ถ่ายรูปส่งทาง Line , Fax หรือ E-mail  ก็ได้ครับ)    


-กรณีซื้อประกันภัย แบบเงินผ่อน    
-สำหรับท่านที่ไม่เคยซื้อกับผมมาก่อน ไม่ต้องโอนเงินมานะครับ แต่มาหาผมที่บ้านเลยครับ เสียเวลารอกรมธรรม์นิดหน่อย เมื่อรู้จักบ้านผมแล้วปีหน้าค่อยโอนเงินมาครับ จะทำกรมธรรม์เตรียมรอไว้เลย 
-สำหรับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อกับผมมาแล้ว ชำระงวดแรกเข้าบัญชี 1ใน5ธนาคารของ "เติมศักดิ์ ศรีไตรรัตน์" (5ธนาคารด้านล่างนี้ครับ) ผมจะเตรียมกรมธรรม์ไว้ให้เลย ไม่ต้องรอ 
(ประหยัดเวลากว่า สำหรับท่านที่มี Line , Fax , e-mail  หากท่านส่งเอกสาร+เงินมัดจำ แล้วค่อยมาครั้งเดียววันนัดทำสัญญาครับ )

*โปรดอ่านเงื่อนไขในการผ่อนก่อนตัดสินใจซื้อ
งวดที่2=25วัน (นับจากวันสั่งซื้อ)  งวดที่3=1เดือน (นับจากงวดที่2)
จำง่ายครับ งวดที่2วันไหน งวดที่3ก็วันนั้นแต่คนละเดือนครับ

1.ผ่อนแบบทำสัญญา : สบายใจทั้งสองฝ่ายมีหลักฐานเป็นเอกสาร และยังได้สิทธิ์ขอเลื่อนวันชำระได้งวดละ 1ครั้งๆละไม่เกิน 3วัน เพียงแค่แจ้งขอเลื่อน โดยไม่มีค่าปรับใดๆทั้งสิ้นครับ (สำหรับบางท่าน ในบางจังหวะ 3วันนี้มีความหมายพอสมควรครับ)
2.ผ่อนแบบไม่ทำสัญญา : สำหรับท่านที่อยู่ไกล หรือไม่สะดวกในการเดินทางมาทำสัญญา ชำระงวดแรก+อีก50บาท ผู้ขายจัดส่งสำเนาประกัน+พรบ. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ท่านถึงบ้านเลยครับ เพียงแต่ท่านจะไม่ได้สิทธ์ขอเลื่อนวันชำระในแต่ละงวด (วิธีนี้ท่านควรสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 4-6วันครับ)
*สำหรับท่านที่มี E-Mail ไม่ต้องเสีย 50บาทครับ ส่งให้ ฟรี! ได้รับไวกว่าปริ๊นออกมาใช้ได้เลยครับ

การผ่อน คือการที่ผู้ขาย ได้สำรองจ่ายเงินค่าประกัน+พรบ. ให้ไปก่อนครับ ผู้ขายจำเป็นต้องนำเงินค่างวดของท่านเพื่อไปหมุนจ่ายค่าประกัน+พรบ. ให้พี่ๆแท็กซี่ท่านอื่นๆต่อไปครับ ดังนั้นหากท่านชำระล่าช้า ท่านจะมี"ค่าเสียโอกาส"วันละ50บาทครับ และหากท่านไม่ชำระเกิน 3วัน ผู้ขายจำเป็นขอยกเลิกประกัน+พรบ. ของท่านโดยไม่คืนเงินที่ชำระมาแล้วครับ 
*แต่หากติดขัดเงินค่างวดจริงๆ เราคุยกันได้ครับ

ที่ทำการ บ้านเลขที่ 15 ซอย.ลาดปลาเค้า33 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230     (ใกล้แยก ถนนเกษตรนวมินทร์ ตัด ถนนลาดปลาเค้า......ฝั่งวังหิน)


ชั้น3 แท๊กซี่  (7ที่นั่ง รวม พรบ.)


ชั้น2 ประกันภัยรถแท็กซี่ (ไม่จำกัด cc.)
(ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) รวม พรบ.แล้วครับ 
*ประกันชั้น2 ไม่คุ้มครองกรณีรถหายโดย "ผู้เช่า หรือผู้ที่เรามอบหมายให้ขับ" นะครับ


ประกันภัยรถแท็กซี่ ป้ายแดง ชั้น1. (ราคายังไม่อัพเดด)
(มีค่าเสียหายส่วนแรก) รวม พรบ.แล้วครับ 

เติมศักดิ์ ศรีไตรรัตน์ (ต้น) 
ใบอนุญาตนายหน้าขายประกันภัย เลขที่ 5504016074
โทร.086-784-3021          แฟกซ์.02-116-0911 
e-mail : ton00067@gmail.com        Line ID: 0867843021ได้รับหนังสือมอบอำนาจโดยตรง จากบริษัทประกันภัยฯ ให้สามารถรับเบี้ยได้ (ตามกฏหมาย)
#ประกันภัยรถแท็กซี่ ผ่อนได้#, #ประกันภัยรถแท็กซี่ เงินผ่อน#, #ผ่อน ประกันแท็กซี่#, #ประกันรถแท็กซี่#, #ขาย ประกันภัยรถแท็กซี่#, #ประกันภัยแท็กซี่ ไทยศรี#, #ประกันภัยแท็กซี่ กมล#, #ประกันภัยแท็กซี่ เจ้าพระยา#, #ประกันภัยรถแท็กซี่ สินทรัพย์#,